Telewizja przemysłowa

Telewizja przemysłowa Warszawa:

Telewizja przemysłowa Warszawa jest to cały system bezpieczeństwa, w skład którego wchodzą takie elementy jak: kamery obrazujące, rejestrator obrazu, rejestrator nagrywający obraz na dysk, system alarmowy. Nowoczesna telewizja przemysłowa Warszawa potrafi rozpoznawać twarze, lub badać temperaturę ciała osób znajdujących się w zasięgu kamer obrazujących

Wyróżniamy kilka typów takich kamer:

  • Kamery kompaktowe
  • Kamery kopułkowe
  • Kamery płytkowe
  • Kamery z oświetlaczem podczerwieni
  • Kamery szybkoobrotowe
  • Kamery IP i megapixelowe

W skład budowy kamery przemysłowej wchodzi przetwornik obrazu CCD lub CMOS, który przekształca obraz z obiektywu kamery na sygnał elektryczny-video. Przetworniki CCD czerpią znacznie więcej prądu elektrycznego, jednak obraz z takich przetworników jest znacznie lepszej jakości. Bateria przetworników CCD znacznie szybciej się rozładowuje, niż z CMOS, który mimo dłuższego czasu eksploatacji, ustępuje jakością obrazu. Tewizja przemysłowa Warszawa daje możliwość udostępniania obrazu osobom pracującym w danej firmie ochroniarskiej.
Poczucie bezpieczeństwa, funkcja zapobiegawcza, materiał dowodowy – m .in. takie korzyści przynosi nam telewizja przemysłowa Warszawa.