SAIK

System ewidencji kluczy SAIK

Szafka na klucze to podstawowy element Systemu ewidencji kluczy. Ten element depozytora służy do przechowywania i wydawania kluczy. Wszystkie są blokowane i niedostępne dla osób nieuprawnionych. Jednocześnie w jednej szafce może znajdować się maksymalnie 30 kluczy.

Serwer Centralnej Bazy Danych – CBD(dla użytkownika widoczny jako „czarna skrzynka”) Jest to zbiór danych dotyczących użytkowników, obiegu kluczy, a także ustawień systemów. Wszelkie zmiany w systemie odnotowywane są właśnie w serwerze centralnej bazy danych.

Administrator systemu obejmuje stanowisko (komputer PC z zainstalowanym systemem Windows), które jest w posiadaniu oprogramowania administracyjnego CBD, a także wszelkiego oprogramowania raportującego, które pozwala na:

  • określenie praw dostępu użytkowników do tablicy
  • określenie praw dostępu użytkowników do kluczy
  • tworzenie i przypisywanie stref czasowych dostępów do kluczy
  • tworzenie raportów z historii zdarzeń
  • automatyczną archiwizację baz danych
  • zarządzanie elementami systemu SAIK