Systemy przeciwpożarowe

Systemy alarmowe nie ograniczają się tylko i wyłącznie do ochrony obiektu przed intruzami, lecz także czuwają nad ogólnym bezpieczeństwem obszaru, oraz ludzi znajdującym się na jego terenie. Systemy przeciwpożarowe są właśnie jednym z tych fragmentów, które monitorują obecność dymu, ognia, lub innych zjawisk zagrażających bezpieczeństwu.

Głównym celem systemów przeciwpożarowych jest oczywiście zapobieganie rozprzestrzeniania się ognia, oraz wczesna sygnalizacja potencjalnego niebezpieczeństwa. W skład elementów ochrony przeciwpożarowej wchodzą czujniki dymu i detektory gazu. Czujniki dymu ze względu na jakość ochrony można podzielić na kilka różnych typów. Optyczne czujniki reagują rozproszeniem się światła podczerwonego, czujniki jonizacyjne wypuszczają nieznaczną ilość substancji radioaktywnych, które jonizują powietrze, termiczne czujniki reagują na ciepło, a półprzewodnikowe detektory dymu reagują na substancje chemiczne. Sprzedajemy rozmaite systemy ochrony przeciwpożarowej.